COVID-19: La Seguretat que aporta el ús del plàstic.

Arrel de la Pandèmia declarada per el COVID-19, els consumidors varen recuperar la confiança en els materials de plàstic i, paral·lelament, varen redescobrir els beneficis i avenços en medicina, aportats per aquest material tan estigmatitzat per temes d’impacte medi ambiental dels seus residus. L’Editorial Wolters Kluwer hem vare proposar una nova col·laboració per redactar un nou article, […]

COVID-19: La Seguretat que aporta el ús del plàstic. Llegeix més »