Seguretat Alimentaria Global

El sector alimentari es un dels pocs sectors que mantenen un nivell d’activitat millor a la de la resta dels sectors empresarials. Tot sembla indicar que l’alimentació és un aspecte que el ciutadà intenta cuidar, cercant la garantia de seguretat dels aliments que consumeix. Els operadors alimentaris es veuen obligats a assegurar, en front a […]

Seguretat Alimentaria Global Llegeix més »